Darko Tanasković - From Neo-Ottomanism to Erdoganism: A Doctrine and Foreign Policy of Turkey

Boris Havel, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
2019 Anali Hrvatskog Politološkog Društva  
Ne bi bilo teško braniti tvrdnju kako je od svih država euroazijskog područja u posljednjih dvadesetak godina Turska doživjela najdublju i najopsežniju trans formaciju. Neke promjene kroz koje je ta država prošla bez presedana su čak i na turbulentnome Bliskom istoku. Istina, nasuprot drugima bliskoistočnim drža vama pogođenima velikim prevratima i promjenama, iz Turske su rijetko stizale vijesti o dramatičnim zbivanjima i izne nadnim preokretima. Stjecao se dojam da prema opsegu i dubini
more » ... segu i dubini transforma cije prednjače ratom zahvaćeni Siriju, Irak i Jemen, pa i neke europske zemlje poput Mađarske, Njemačke ili Švedske, u kojima populistični pokreti iz temelja mijenjaju politički krajolik društva. No dojam vara. Transformacija kroz koju je posljed njih desetljeća prošla Republika Turska tema je knjige Darka Tanaskovića Od neoosmanizma do erdoganizma: doktrina i vanjska politika Turske. Tanasko vić, ugledni beogradski profesor, znan stvenik i orijentalist rođen u Zagrebu, donedavno je bio veleposlanik Srbije u UNESCOu u Parizu, a prije toga bio je veleposlanik u Turskoj i Vatikanu. Veći dio znanstvene karijere proveo je kao profesor na Katedri za orijentalistiku na Filološkom fakultetu u Beogradu te je još od vremena bivše države slovio kao jedan od najvećih autoriteta za isla mologiju. Objavio je brojne znanstvene radove i nekoliko knjiga o Turskoj. Kva liteti Tanaskovićevih tekstova značajno pridonosi njegovo znanje turskoga i arapskog jezika; te jezike, kao i tursku i arapsku književnost, predavao je na Fi lološkom fakultetu. Djelo koje je pred met ove recenzije također upućuje i na tekstove na turskom jeziku. Knjiga Od neoosmanizma do erdoganizma podijeljena je na osam poglavlja: (1) Neoosmanizam ili erdoganizam? (2) Suočavanje s izazovima trećeg tisućlje ća. (3) Definicija i glavne značajke neo osmanizma. (4) Stupnjevi razvoja pojma neoosmanizma. (5) Geopolitika "stra teške dubine". (6) Globalne koordinate neoosmanizma. (7) Regionalni aspekti neoosmanizma. (8) Zaključak. Na kra ju knjige nalazi se pogovor "Arapsko proljeće, turska jesen" u kojemu autor rekapitulira fenomen neoosmanizma i osvrće se na promjene i dinamiku u in terakciji Turske i bliskoistočnih država u kontekstu "Arapskog proljeća", a osobito rata u Iraku i Siriji. U napomenama u uvodnom poglavlju navedeno je da je prvo izdanje ove knji ge objavljeno na srpskom jeziku 2010, a prvo izdanje na engleskom jeziku, koje je publicirano 2013, prijevod je drugoga srpskog izdanja iz 2011. Izdanje na en gleskom jeziku nastalo je nakon nekih ključnih zbivanja u Turskoj, poglavito ostavke premijera Ahmeta Davutoğlua u svibnju 2016. i pokušaja vojnog uda
doi:10.20901/an.15.15 fatcat:luxmka73s5gvpp47m4cox7pwje