K jednomu Spinozovu dopisu …

Martin Hemelík
2020 E-LOGOS  
Abstrakt: V rámci této stati jsou publikovány první české informace o dopisu, který v dubnu roku 1673 napsal B. Spinoza svému příteli Jarigu Jelleszovi a jenž se nám dochoval pouze v útržcích. Klíčová slova: Spinoza, J. Jelles, úryvky dopisu. Abstract: In the frame of this paper are published the first czech informations about the letter, which B. Spinoza wrote to his friend J. Jellesz in april of 1673. This letter has been handed down to us only in the fragments.
doi:10.18267/j.e-logos.468 fatcat:qmc7qokkn5hwtaqxyc5dhkdvji