Lektura z opracowaniem czy opracowanie z lekturą? Wydawnicza strategia dostosowania przekładu powieści Marka Twaina The adventures of Tom Sawyer do potrzeb młodego odbiorcy

Katarzyna Działowy
2019 Rocznik Przekładoznawczy  
Zarys treści: W niniejszym artykule podjęto kwestię funkcjonowania różnych realizacji przekładu powieści Marka Twaina The adventures of Tom Sawyer na polskim rynku wydawniczym. Książka wydaje się szczególnie ważną pozycją ze względu na swoje stałe miejsce w kanonie lektur szkolnych, które skutkuje systematycznym powiększaniem się jej serii translatorskiej. Punktem kluczowym jest omówienie wersji dzieła z załączonym opracowaniem dostosowanych do potrzeb uczniów klasy piątej szkoły podstawowej.
more » ... koły podstawowej. Propozycje lektury zaprezentowane przez Wydawnictwo Zielona Sowa, Wydawnictwo Skrzat, Wydawnictwo GREG i Wydawnictwo Ibis zostają przeanalizowane pod kątem zastosowanych strategii marketingowych oraz realizacji założeń podstawy programowej. Odpowiedziano również na pytanie czy sfera związana z utrzymaniem się przedsiębiorstwa na rynku oraz zakres wartości edukacyjnych, które mają ukształtować świadomego czytelnika, są ze sobą spójne. Słowa kluczowe: literatura dla dzieci, kanon lektur, seria translatorska, wydawnicza strategia marketingowa, podstawa programowa, Mark Twain N iniejszy artykuł zawiera analizę dostępnych na rynku w 2018 roku wydań przekładów powieści Marka Twaina The adventures of Tom Sawyer z załączonym omówieniem lektury. Pierwszy cel to zbadanie, co pod względem marketingowym skupia uwagę wydawnictw z uwzględnieniem przekładu, który został wykorzystany w danej publikacji. Ważną rolę odgrywają zabiegi kATARzyNA dzIAłOWy 136 skłaniające odbiorcę do nabycia konkretnej wersji. Ponadto badanie ukaże, w jaki sposób książka została dostosowana do potrzeb uczniów klas piątych. Przedstawiona zostanie analiza materiałów zamieszczonych w opracowaniach w odniesieniu do treści powieści Twaina. W tej części istotna będzie ocena dokładności i rzetelności załączonych materiałów. Ciekawym aspektem jest również kwestia sposobu kształtowania nawyków czytelniczych przez książki z omówieniem w perspektywie założeń podstawy programowej, które mówią o aktywnym czytaniu i interpretowaniu dzieła. Jest to społecznie ważny proces, ponieważ przekazywana wiedza i propagowane zachowania kulturowe stymulują rozwój sfery duchowej oraz wpływają na poprawę sytuacji ekonomicznej jednostki (Zając 2006: 15-16).
doi:10.12775/rp.2019.006 fatcat:rry7mwbmffegrltxgd3k63rupi