Clinical Studies on Pediatric Staphylococcal Infections
小児ブドウ球菌感染症の臨床的研究

Masakatsu KUBO, Noriyuki WADA, Takashi SEKI, Kaoru HIGUCHI, Ken FUKUNAGA, Masato NAGATA, Fumiyuki ITO, Makoto HORI, Kihei MAEKAWA, Hisashi TAMAKI
1986 Kansenshogaku zasshi  
doi:10.11150/kansenshogakuzasshi1970.60.1294 pmid:3104504 fatcat:izhqxcuhd5fd5e3yf3oxplafjm