Państwo w dobie ponowoczesności, Tomasz Teluk, Libertarianizm. Koncepcja paostwa, 2SMedia, Warszawa 2006, ss. 208

Michał Czarnecki
2007 Dialogi Polityczne  
doi:10.12775/dp.2007.014 fatcat:4dkhrv4gmjc5hfudwxbrvtg64m