Multi-Task Learning Based Joint Pulse Detection and Modulation Classification

Fatih Cagatay Akyon, Mustafa Atahan Nuhoglu, Yasar Kemal Alp, Orhan Arikan
2019 2019 27th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU)  
Özetçe -Bu çalışmada, elektronik harp sistemlerindeki sayısal almaç yapıları tarafından toplanan, ortamdaki tehdit radarların gönderdigi darbesel sinyal örnekleri üzerinden otomatik olarak eşzamanlı SGO (Sinyal Gürültü Oranı) kestiren ve darbe tespiti yapan, tespit edilen darbesel bölge üzerindeki kiplemeyi sınıflandıran, çok görevli ögrenme ve yinelemeli sinir agı tabanlı yeni bir yöntem önerilmiştir. Önerilen yöntem, girdi olarak almaç tarafından toplanan örneklerden herhangi bir öznitelik
more » ... armaksızın, ham IQ (Inphase-Quadrature) verilerini kullanmaktadır. Sınıflandırma başarımını artırmak için, farklı SGO seviyelerine göre egitilmiş modeller kullanılmıştır. Ham IQ veri üzerinden kestirilen SGO degerine göre, uygun model otomatik olarak seçilmektedir. Yapılan kapsamlı benzetimlerde, -30 dB SGO seviyesinde, 1.5 dB ortalama mutlak hata ile SGO kestirimi, %90 başarımla darbe tespiti ve %84 ihtimalle başarılı kipleme sınıflandırması yapılabildigi gözlemlenmiştir. Tipik bir elektronik harp almacının darbe tespiti yapabildigi en düşük SGO seviyesinn 10 dB oldugu düşünüldügünde, önerilen yöntemin gelecegin elektronik harp almaç yapıları için oldukça önemli bir teknolojik kazanım oldugu degerlendirilmektedir. Anahtar Kelimeler-yinelemeli sinir agları, derin ögrenme, çok görevli ögrenme, SGO kestirimi, kipleme tespiti ve sınıflandırması Abstract-In this work, a multi-task learning and recurrent neural network based new technique is proposed that performs joint SNR (singal-to-noise ratio) estimation and pulse detection over the pulse based signal samples coming from the digital receivers used in electronic warfare systems, and automatically classifies the modulation present on detected pulses. Proposed technique uses the raw IQ data as input, without any feature extraction. Moreover, usage of separately trained classifiers for different SNR regions is proposed for better classification accuracy. Most suitable classifier is selected based on the estimated SNR level from raw IQ data. Detailed tests show the proposed structure can achieve a detection with %90 accuracy, SNR estimation with 1.5 dB mean absolute error, and classification with 84% accuracy at a very low SNR level as -30 dB.
doi:10.1109/siu.2019.8806285 dblp:conf/siu/AkyonNAA19 fatcat:xt2axaa5drauxh2t4zg5tunljy