Η κριτική στάση των παιδιών απέναντι στην πληροφόρηση περί πραγματικότητας και φαντασίας [article]

Ελένη Κικίδου, University Of Ioannina
2021
The aim of this study was to investigate the effect of informants' characteristics on children's decision making concerning the reality status of a series of unknown entities to them. Two experiments were conducted: the first examined whether expertise, as a characteristic of the information source, exerts influence on children's decisions with regard to the distinction between real and imaginary entities. Children aged 5-7 watched short videos in which two informants-one who possessed
more » ... possessed expertise about what is real and what is imaginary-made contradictory claims about the reality status of unknown entities. Children were asked to decide whether these entities are real or not. The results showed that 7-year-old children espoused the expert informant's claims more often than and 6 year-olds. In the second experiment the objective was to examine whether children, when deciding on the existence of an unknown entity, take into account the informant's intention to provide honest information. Similarly to the first experiment, children aged 5-7 years watched short videos where two informants-one of whom intended to provide true informationmade opposing claims about the nature of the entities (real or imaginary). The results that children of all age groups showed clear preference for the honest informant
doi:10.26268/heal.uoi.10428 fatcat:nsj6d7m2fvcmtcqelrof3ndree