ELS OBJECTES. DISSENY, FUNCIÓ I COMUNICACIÓ

Joan Costa, Solà-Segalés
unpublished
A propòsit de la recent "Primavera del Disseny» de Barcelona «Mira quin disseny més guapo», exclama entusiasmat un amic tot mostrant-me una cadira. "Això no és un disseny»-li replico-, «és una cadira» El disseny no és un objecte, una cosa material acabada de la qual ens servim pera realitzar operacions i manipulacions. Designes un procediment de técnica projectual-que va néixer amb l'industrialisme-per a fabricar innovació i qualitat de vida. El disseny no és directament visible. És un procés
more » ... istallitzat en un objecte, una forma en l'espai. En aquest sentit, l'objecte és, en primer lloc, una forma que informa. De qué ens informa, fins on i com, són les qüestions que tractarem de desxifrar. Però abans haurem de discernir amb precisió de quins objectes estem parlant, ja que cada categoria d'objectes planteja modes d'aproximació específics. Naturalesa i generes d'objectes En aquest article analitzarem el «diàleg mental inducció-deducció» que es pot trobar en el contacte visual de l'individu amb l'objecte. Si bé aquest encontre perceptual és instantani i hom noté consciència d' «àtoms temporals» que hi són invertits (vegeu el quadre), serà interessant de destriar-lo com si en féssim un examen ralentit.
fatcat:nssvae2lrncn5lpqw7r4t7qy5a