Marian Małowist w świetle tradycji własnej "szkoły naukowej". Uwagi na marginesie książki Tomasza Siewierskiego

Marcin Wolniewicz
2020 Kwartalnik Historyczny  
doi:10.12775/kh.2019.126.4.04 fatcat:jqcxhrwrrbfkpbbek2jczckz6y