Interaction between the authorities and public associations as an important factor of building of civil society in Ukraine
Взаємодія органів влади та громадських організацій як необхідний чинник розбудови в Україні громадянського суспільства

V. A. Golovenko, Institute for Economics and Forecasting, National Academy of Sciences of Ukraine 26, Panasa Myrnoho Str., Kyiv, 01011, Ukraine
2010 Ukrainian society  
В.А. Головенько, канд. політ. наук Інститут економіки та прогнозування НАН України ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЯК НЕОБХІДНИЙ ЧИННИК РОЗБУДОВИ В УКРАЇНІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Автор статті порушує проблему взаємодії органів влади та громадських об'єднань як важливого чинника розбудови громадянського суспільства в Україні. При цьому дослідження проводиться з методологічних позицій, які ґрунтуються на тому, що поняття "громадянське суспільство" характеризує якісний стан
more » ... ризує якісний стан суспільства в цілому з точки зору його самоорганізації, ступеня розвитку демократії, реалізації прав і свобод людини як громадянина. Ключові слова: громадянське суспільство, громадські організації, органи державної влади, взаємодія.
doi:10.15407/socium2010.01.145 fatcat:5alrgfeo3nho3p5tefenofufui