Υποκλωνοποίηση του γονιδίου της νουκλεοπορίνης NUP43 της Drosophila melanogaster σε πλασμιδικούς φορείς [article]

Άρτεμις Φιλοξενίδου, Democritus University Of Thrace
2021
doi:10.26257/heal.duth.11594 fatcat:p5zzs3h475fr5h2jnkbwa52g4i