Investigation of keyboard digraphs informational parameters for keystroke-based identification tasks of computer networks users

Д.Ю. Горелов, О.О. Іванова, О.В. Кокорін, Д.В. Маслій, О.В. Литвиненко
2020 Radiotechnics  
ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ДИГРАФІВ КЛАВІАТУРНОГО ПОЧЕРКУ ДЛЯ ЗАДАЧ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ Одним з головних факторів, що визначають стан захищеності комп'ютерних інформаційних систем, є ефективність функціонування системи управління доступом, важливим елементом якої є захист від несанкціонованого доступу. Цей елемент захисту виконує свої функції за допомогою процедур ідентифікації і аутентифікації користувачів. Методи біометричної аутентифікації з огляду на
more » ... 'ємність біометричних характеристик від конкретної людини, неможливість відмови від авторства, точність і зручність здатні забезпечити більш надійну у порівнянні з іншими засобами перевірку особистості користувачів комп'ютерних мереж. Важливе місце серед біометричних систем займають пристрої і програми, побудовані на аналізі динамічних параметрів особистості -аутентифікація за клавіатурним почерком та за динамікою курсору комп'ютерної миші. Враховуючи той факт, що стан людини постійно змінюється через різні зовнішні та внутрішні фактори впливу, що виникають в результаті втоми, стресів, хворобливих станів, нездужань тощо, клавіатурний почерк користувача безперервно змінюється. Відповідно, визначивши найбільш стабільні характеристики клавіатурного почерку, можна значно підвищити точність ідентифікації та аутентифікації користувачів комп'ютерних мереж. UD.Key1.Key2 H.Key2 H.Key1 DD.Key1.Key2 UU.Key1.Key2 HH.Key1.Key2 Key1 Down Key1 Up Key2 Down Key2 Up Рис. 2. Часові інтервали диграфів клавіатури
doi:10.30837/rt.2020.2.201.19 fatcat:ka6rjps6rzeb5d6wkbjokg24jy