The Machine in the Body—the Body in the Machine: Perception of the Human Body in a Post-Biological Society

Małgorzata Gruchoła
2020 Roczniki Kulturoznawcze  
Maszyna w ciele – ciało w maszynie: postrzeganie ciała ludzkiego w społeczeństwie postbiologicznym Celem artykułu była krytyczna analiza relacji ciało–maszyna w społeczeństwie postbiologicznym, w ujęciu Roya Ascotta z dwóch perspektyw (David Tomas): z jednej strony funkcjonowanie maszyny w ciele jako przejaw transgresji, z drugiej – funkcjonowanie ciała w maszynie jako wyzwanie transhumanizmu. Przyjęto pytanie badawcze: jaki obraz ciała proponuje i narzuca społeczeństwo postbiologiczne? Jak
more » ... yna cybernetyczna funkcjonuje wewnątrz ciała ludzkiego oraz jak ciało funkcjonuje w maszynie? Czy podejmowane próby w ramach transhumanizmu nie zmierzają w kierunku internetu ciał? Przyjęto hipotezę, że przekraczanie kolejnych granic ciała w ramach transgresji i transhumanizmu zmienia relację ciało–maszyna. Artykuł ma charakter konceptualny oraz analityczno-opisowy. Hipoteza została potwierdzona.
doi:10.18290/rkult.2019.10.3-2 fatcat:njw2qdiqtnexzambeadl57abt4