XIV-XVI. ASIRLARDA TÜRK-İSPANYOL MÜNASEBETLERİNE TOPLU BÎR BAKIŞ

Muzaffer ARIKAN, Paulino TOLEDO
1965 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi  
Akdeniz'in iki ucunda, hemen hemen aynı büyüklükte iki yarım ada üzerinde yerleşmiş olan Osmanlı ve İspanyol devletlerinin politika ve tarihlerinde dikkate değer bir parelellik vardır.
doi:10.1501/dtcfder_0000000512 fatcat:vwsm5z2ntvhvzpsh3z7e4huode