Possibilities of protection of the horse-chestnut Aesculus hippocastanum L. against the horse chestnut leaf-miner Cameraria ohridella Deschka et Dimic

Barbara Głowacka, Sławomir Lipiński, Grzegorz Tarwacki
2009 Forest Research Papers  
Możliwości ochrony kasztanowca zwyczajnego Aesculus hippocastanum L. przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem Cameraria ohridella Deschka et Dimic
doi:10.2478/v10111-009-0030-1 fatcat:rs7rmalwpjawvgcc5kqdokzhuy