Oncorhynchus mykiss ile Salmo salar L. Balık Türlerinin SDS-PAGE Elektroforezi Yöntemi ile Protein Bantlarının Karşılaştırılması

Meryem Ateġ, Serdal Öğüt, Ġsmail Ġen, Burçin Gümüġ, Mümin Polat, Süleyman Üniversitesi, Deneysel Ve, Gözlemsel Öğrenci, Araşırıma Ve, Uygulama Merkezi-Isparta, Süleyman Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (+8 others)
unpublished
fatcat:43z6gasgdrcwrpic7jjewan4k4