Lichen Sclerosus with Extragenital Location in Childhood: Report of Four Cases: Letter to the Editor
Çocukluk Çağında Görülen Ekstragenital Yerleşimli Liken Skleroz: Dört Olgu Sunumu

İsa AN, Derya UÇMAK, İbrahim İBİLOĞLU
2017 Turkiye Klinikleri Journal of Dermatology  
doi:10.5336/dermato.2017-55382 fatcat:fus323kh6vbclijxqrbdkcdaje