Zarządzanie ryzykiem na oddziale intensywnej terapii-metoda wyznaczania czarnych punktów Risk management in intensive therapy units-the method of determination of black spots

Aleksandra Sierocka, Michał Marczak, Mariusz Piechota
2012 Anestezjologia Intensywna Terapia   unpublished
Osiągnięcia współczesnej wiedzy, nauki i techniki oraz szybki rozwój medycyny sprawiają, że choroby, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu były nieuleczalne lub prowadziły do śmierci, dziś nie stanowią większego problemu medycznego, a niekiedy nawet nie wymagają pobytu w szpitalu. Możliwość ich leczenia może być jed-nak związana z koniecznością wykonania inwazyjnych badań lub przeprowadzenia skomplikowanych operacji, które zwiększają ryzyko wystąpienia zdarzenia niepożą-danego, rozumianego jako
more » ... , rozumianego jako szkoda wywołana w trakcie lub w wyniku leczenia, niezwiązana z naturalnym prze-biegiem choroby lub stanem zdrowia chorego. Chorzy Abstract Background. Patients hospitalised in intensive care units are more likely to suffer an adverse event than those treated in other hospital wards. The aim of this study was to assess the usefulness of identifying the events (the so-called 'black spots') that constitute a significant threat to life and health of patients and/or financing of the hospital. Methods. We retrospectively analysed 30 medical records and other documents relating to the stay of patients ho-spitalised in the Department of Anaesthesiology and Intensive Care at the Regional Hospital in Swidnica in 2010. To determine the 'black spots' , the authors used their own methods. Results. We identified 31 adverse events (12 types of events) that occurred during the provision of healthcare in the intensive care unit. Six black spots were determined based on the model adopted in the study. Conclusions. Identifying black spots can help to substantially reduce morbidity and mortality in hospitalised patients. It also allows optimisation of therapeutic entities, particularly in intensive care units.
fatcat:zoqg24n76rfy3dugoar6fse53i