Визначення впливу поздовжніх коливань турбогенераторів на їх надійність

Шевченко Валентина Володимирівна
2019 Zenodo  
1. Стаття Українською: [Шевченко В.В. Визначення впливу поздовжніх коливань турбогенераторів на їх надійність / Матеріали міжнародної науково-практичной конференції "Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України" (24-25 жовтня 2019 року, Харків), секція 3 "Електрообладнання та раціональне використання електричної енергії в АПК", стор. програми 9, доповідь №7 // Вісник Харківського національного технічного університету сільского господарства імені Петра Василенка. Технічні науки.
more » ... Випуск 203 "Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України" (ISBN 5-7989-0176Х). - Україна, Харків: ХНТУСГ, 2019. - С. 85-87. https://doi.org/10.5281/zenodo.3526670] Запропоновано в якості фактора, що визначає надійність енергозабезпечення споживачів промислових і аграрних підприємств, використовувати надійність роботи турбогенераторів електростанцій. Ключові слова: турбогенератори (ТГ), вібрації, резонанс, поздовжні коливання, надійність ТГ. Архіви Вісника ХНТУСГ ім. П. Василенка: 2009-2017 рр., з 2017 року; на сайті бібліотеки Вернадского. На русском: [Шевченко В.В. Определение влияния продольных колебаний турбогенераторов на их надежность (укр.) / Материалы международной научно-практически во конференции "Проблемы энергообеспечения и энергосбережения в АПК Украины" (24-25 октября 2019 года, Харьков), секция 3 "Электрооборудование и рациональное использование электрической энергии в АПК", стр. программы 9, доклад №7 // Вестник Харьковского национального технического университета сельского хозяйства имени Петра Василенко. Технические науки. Выпуск 203 "Проблемы энергообеспечения и энергосбережения в АПК Украины" (ISBN 5-7989-0176Х). - Украина, Харьков: ХНТУСГХ, 2019. - С. 85-87. https://doi.org/10.5281/zenodo.3526670] Предложено в качестве фактора, определяющего надежность энергообеспечения потребителей промышленных и аграрных предприятий, использовать надежность работы турбогенераторов электростанций. Ключевые слов [...]
doi:10.5281/zenodo.3526714 fatcat:uxkl6t7ywjh77fmbrwpz2lydsq