LES COVES LITORALS SITUADES A LA FRANJA COSTANERA ENTRE ES MAL PAS I EL CAP GROS (Alcúdia, Mallorca)(2a part). TROBALLA DE RESTES DE VELL MARÍ (Monachus monachus) A LA COVA DES FONOLL MARÍ

Damià Vicens, Damià Crespí, Antelm Ginard, Francesc Gràcia, Guillem Pons
unpublished
Introducció En aquest treball es cataloguen cavitats litorals d'Alcúdia, situades a la Badia de Pollença, que foren topografiades entre els estius de 2003 i de 2006 i cons-titueix la continuació a la tasca iniciada per VICENS i CRESPÍ (2003) a l'estudi de les coves d'aquesta zona. Les captures càrstico-marines i coves marines (o d'abrasió marina) a Mallorca entren dins la denominació més genèrica de cova litoral. A les primeres original-ment existeix una forma endocàrstica que és capturada pel
more » ... e és capturada pel progrés de l'erosió litoral i el conseqüent retrocés de la línia de costa. Les coves marines, en el sentit més estricte de la paraula, s'originen a partir de processos aliens als de la carstificació i són cavitats excavades per l'acció erosiva lligada a la dinàmica litoral de les aigües marines. Les cavitats de gènesi marina no són exclusives de les costes amb litologia calcària i són presents a qualsevol tipus de litologia (GINÉS, 2000). Les coves d'abrasió marina estan ben definides per GRÀCIA i VICENS (1998), GINÉS (2000) i GRÀCIA et al., (2001), en els treballs dels quals hi podem trobar les característiques d'aquest tipus de cavitats. Resum Presentam la topografia i descripció de 9 coves litorals d'Alcúdia. Es comenta la seva possible gènesi i les peculiaritats morfològiques més destacades. Docu-mentam l'esbucament recent d'una cavitat situada a la zona. Es descriuen els jaci-ments del Pleistocè superior marí. A la cova des Fonoll Marí s'han trobat restes de vell marí (Monachus monachus), extingit el segle passat a les Illes Balears. Resumen Presentamos la topografía y descripción de 9 cavidades litorales de Alcúdia. Se comentan algunos aspectos genéticos y morfológicos destacables de las cavidades. Se documenta el desmantelamiento reciente de una cavidad situada en la zona. Se describen los yacimientos paleontológicos del Pleistoceno superior marino. En la cova des Fonoll Marí, se han hallado restos de la foca monje (Monachus mona-chus), extinguida el siglo pasado en las Islas Baleares. Abstract We present the survey and description of 9 littoral caves in the municipality of Alcúdia. We also comment on their possible origin and the more notable morphological features observed. Some upper Pleistocene marine deposits are documented, together with observations on the recent dismantling of a cavity from the studied zone. In Cova des Fonoll Marí, remains of Mediterranean seal (Monachus mona-chus) have been recovered. This species was extinct during XXth century in the Balearic Islands.
fatcat:s5c6cnzusbdzxocorqyiwmpk6a