᾽Εσχατόγϰρως corruptum. ᾽Εσχατογτογϰρ verbum nihili

C. G. C.
1858 Mnemosyne: A Journal of Classical Studies  
fatcat:7pvcak5tszfrxocumop4hu52cu