Flera nyanser av blått. Kriminalvårdare på behandlingsavdelningar – deras beskrivningar av yrkesroller, drogbehandling och de intagna

Claes Holm, Odd Lindberg, Elma Jukic, Per-Åke Nylander
2014 Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab  
See abstract in article.
doi:10.7146/ntfk.v101i2.70166 fatcat:ak4zpx5f65dknliklohofjvl6q