Negocjacje in contemporary Polish language dictionaries and in the specialist literature: An attempt at definition
Negocjacje we współczesnych słownikach języka polskiego oraz literaturze specjalistycznej – próba definicji

Ewa Biłas-Pleszak, Marta Dargiewicz
2020 Studia Językoznawcze synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny  
Negocjacje we współczesnych słownikach języka polskiego oraz literaturze specjalistycznej -próba definicji S ł o w a k l u c z o w e negocjacje, definicja negocjacji, harwardzki model negocjacyjny, analiza słownikowa negocjacji, rozmowa K e y w o r d s negotiation, definition of negotiation, Harvard negotiation model, dictionary analysis of negotiation, conversation Wprowadzenie Negocjacje wraz z ich rozbudowanym polem słowotwórczym i semantycznym niezwykle mocno wpisały się we współczesny
more » ... . O tym, że jest to słowo, którym chętnie i często się posługujemy, może świadczyć jego bogata reprezentacja w Korpusie Języka Polskiego 1 . Materiał w nim zebrany nakierowuje naszą uwagę na przestrzeń politycznych 1 Na potrzeby artykułu przeanalizowałyśmy przykłady zgromadzone w korpusie językowym umieszczonym na stronie https://sjp.pwn.pl/korpus, dostęp 10.11.2019. #0#
doi:10.18276/sj.2020.19-03 fatcat:xoq3dax2e5gqjpgak3u3checji