İdeolojik Bağlam: 1920'li Yıllarda Sovyet Konut Mimarisi ve Narkomfin Komünal Konutu

Sevim ATEŞ CAN, Kadir Emre BAKIR
2021 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi  
Çalışmada, ideolojik bağlam ve konut planlaması ilişkisi 1920'lerde Sovyetler Birliği'ndeki konut mimarisinin ideolojiyi desteklemesi üzerinden ele alınmaktadır. Ekim Devrimi ve I. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan ekonomik zorlukların yanı sıra teknolojik eksiklikler, kadınların işgücüne katılımının sağlanması konut mimarisi kapsamında birçok mimarın ele aldığı çözümleri etkilemiştir. Bu sorunlara çözüm önermek için 1926'da mimari tasarım yarışması düzenlenmiştir. Bu tasarımların çoğunda
more » ... arı, kütüphaneler, ortak mutfaklar, ortak yeme-içme mekânları gibi ortak alanlar vurgulanmıştır. Narkomfin Komünal Konutu, 1928 yılında Moskova'da Finans Bakanlığı bürokratları için tasarlanmıştır. Narkomfin Komünal Konutu kullanıcıları günlük yaşamlarında yemek yemek, kitap okumak, egzersiz yapmak vb. için ortak alanlara yönlendirilmiştir. Narkomfin Komünal Konutu'nda F tipi konut birimleri komünal hayata geçiş birimi olarak düşünülmüştür. Ancak, zaman içinde F tipi konut birimlerine olan talebin artacağı ve K tipi konut birimlerinin azalacağı varsayımı gerçekleşmemiştir. Bu çalışmada, ideolojik bağlamın konut planlamasına getirdiği yeni tanım örnekler üzerinden irdelenmektedir.
doi:10.29048/makufebed.926919 fatcat:enh3r3f6e5banerrvtxvvcrnay