КОРЕКЦІЯ МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ ПРИ КОНСЕРВАТИВНОМУ ЛІКУВАННІ ПОЗАМАТКОВОЇ ВАГІТНОСТІ

Yu. B. Yakymchuk, V. I. Koptiukh, O. M. Yakymchuk
2017 Vіsnik Naukovih Doslіdžen'  
Згідно з даними епідемічних досліджень, в економічно розвинених країнах частота позаматкових вагітностей (ПВ) становить 1,2–2,0 % від загальної кількості вагітностей і 0,8–2,4 % – від пологів та займає 4 місце серед причин материнської смертності.Мета дослідження – вивчити токсичний вплив метотрексату на експериментальних тварин залежно від дози та оцінити захисний ефект кальцію фолінату після одноразового та дворазового введень метотрексату.Матеріали і методи. Роботу виконано на 54
more » ... білих щурах, яких утримували у стандартних умовах віварію. Було відібрано статевозрілих невагітних самок з масою тіла (220±5) г. Усі маніпуляції з експериментальними тваринами проводили із дотриманням правил Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей (Страсбург, 1986). Піддослідних тварин поділили на 9 груп по 6 тварин.Результати досліджень та їх обговорення. Ми вивчили індекс ендогенної інтоксикації у 54 дослідних щурів на фоні одноразового та дворазового введень метотрексату в дозі 1 мг/кг на 3 та 7 доби. Досліджено захисну дію кальцію фолінату в дозі 0,1 мг/кг, який вводили через 24 год після ін'єкції метотрексату. Даний експеримент показав збільшення рівня кислої та лужної фосфатаз у щурів при внутрішньом'язовому введенні метотрексату при позаматковій вагітності. Використання кальцію фолінату зменшує побічну дію основного препарату, що показано достовірною різницею між дослідними групами щурів.Висновки. Даний експеримент показав збільшення рівня кислої та лужної фосфатаз у щурів при внутрішньом'язовому введенні метотрексату при позаматковій вагітності. Корекцію метаболічних порушень при консервативному лікуванні позаматкової вагітності можливо проводити антидотом метотрексату – кальцію фолінатом.
doi:10.11603/2415-8798.2017.3.8085 fatcat:hnuppcpqufdc7ohtl54xbjlpey