Bizalom az üzleti kapcsolatokban. A diadikus adatelemzés egy alkalmazása

Andrea Gelei, Imre Dobos
2016 Közgazdasági Szemle  
Közgazdasági szemle , lX iii. évf., 2016. március (330-349. o.) gelei andrea-dobos imre bizalom az üzleti kapcsolatokban a diadikus adatelemzés egy alkalmazása A tanulmány arra a feltevésre épül, hogy minél erősebb a bizalomra méltóság szintje egy adott üzleti kapcsolatban, annál inkább igaz, hogy nagy kockázatú tevékenységek mennek végbe benne. Ilyen esetekben a bizalomra méltóság a kapcsolatban zajló események, cselekvések irányítási eszközévé válik, és azüzleti kapcsolatban megjelenik a
more » ... kvési hajlandóságként értelmezett bizalom. A tanulmány felhívja a figyelmet a bizalom és a bizalomra méltóság fogalmai közötti különbségre, szisztematikus különválasztásuk fontosságára. Bemutatja az úgynevezett diadikus adatelemzés gazdálkodástudományi alkalmazását. Empirikus eredményei is igazolják, hogy ezzel a módszerrel az üzleti kapcsolatok társas jellemzőinek (köztük a bizalomnak) és a közöttük lévő kapcsolatoknak mélyebb elemzésére nyílik lehetőség.* Journal of Economic Literature (JEL) kód: C49, D22, L20, M20. * a szerzők köszönettel tartoznak az oTKa K 115542. számú projekt támogatásáért. 1 Hámori [2003], Tarnai [2003], Hámori és szerzőtársai [2007], Simon [2007], Nagy-Schubert [2007], Szántó [2008], Hetesi-Vilmányi [2009], Gelei-Mandják [2011], 2009], Fertő [2012], Muraközy [2012], Keszey [2015]. Gelei Andrea, bce vállalatgazdaságtan intézet logisztika és ellátási lánc menedzsment Tanszék. Dobos Imre, bce vállalatgazdaságtan intézet logisztika és ellátási lánc menedzsment Tanszék. a kézirat első változata 2014. január 16-án érkezett szerkesztőségünkbe.
doi:10.18414/ksz.2016.3.330 fatcat:jbhga7sm5bb57jajht6hegzwny