ROCZNIKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MATEMATYCZNEGO Seria I: PRACE MATEMATYCZNE X II (1969) ANNALES SOCIETATIS MATHEMATICAE POLONAE Series I: COMMENTATIONES MATHEMATICAE X II (1969)

Z Areńska, Kraków
unpublished
fatcat:54nj454br5hwriwsefqdcexjja