POLICIJSKI SLUŽBENICI KAO ŽRTVE PREKRŠAJA OMALOVAŽAVANJA I VRIJEĐANJA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA PRILIKOM VRŠENJA SLUŽBE I ZAKONITIH NAREĐENJA

Mr Filipović
unpublished
Glavni je cilj rada na osnovi analize slučajeva utvrditi modalitete prekršaja omalovažavanja i vrijeđanja policijskih službenika prilikom vršenja ili u svezi s vršenjem službe ili njihovih zakonitih naređenja (čl. 17. ZPPJRM-a). Istraživanje je provedeno na slučajnom uzorku od N-120 pravomoćnih predmeta s korelacijama međusobnih odno-sa počevši od općih podataka o počinitelju, zatim mjestu, vremenu i načinu izvršenja prekršaja, vremenu trajanja uhićenja, kriminogenim faktorima te predloženim i
more » ... zrečenim prekršajnopravnim sankcijama. Posebno je kod prekršaja iz čl. 17. analizirano i načelo ne bis in idem s obzirom na zaštitni objekt i pitanje objektivnog identiteta u svezi s kaznenim djelima te s obzirom na sudsku praksu Europskog suda za ljudska prava. UVOD Prekršaji protiv javnog reda i mira određeni su Zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira (u nastavku: ZPPJRM 1), koji je donesen još 1977. i zanemarivo je promijenjen 1990. i 1994., pa predstavlja pravi relikt prošlosti. Navedeni prekršaji po biću djela imaju sličnosti s kaznenim djelima, ali je pravna narav prekršaja kao kažnjivih radnja različita od kaznenih djela te po-stoje velike razlike između njih. Prva se odnosi na različitu jurisdikciju tijela koja vode te postupke, a druga na preciznost regulacije načina postupanja pred tim tijelima. 2 Prvo što je primjetno u odredbama ZPPJRM-a jesu novčane ka-zne, koje su od 1994. u njemačkim markama (Nar. nov. 29/94), zbog čega je * Mr. sc. Hrvoje Filipović, predavač, Visoka policijska škola, Zagreb 1 Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira, Nar. nov. 41/77, 52/87, 55/89, 5/90, 30/90, 47/90 i 29/94 (u nastavku ZPPJRM). 2 Krapac, D., Kazneno procesno pravo. Knjiga prva: Institucije. Narodne novine d. d., 2012, str. 50.
fatcat:e2lxmeiw3fe3ddkf6bxolfarza