Képeken át a zsidók világa. Körner András: Hogyan éltek? A magyar zsidók hétköznapi élete 1867–1940 Jalsovszky Katalin – Tomsics Emőke – Toronyi Zsuzsanna: A magyarországi zsidóság képes története c. kötetekről

Katalin Tóth
2015 REGIO  
Képeken át a zsidók világa Körner András: Hogyan éltek? A magyar zsidók hétköznapi élete 1867-1940. Budapest, Corvina Kiadó, 2013. 232 oldal Habár könyvem egy korábbi korszakkal foglalkozik, megírására mégis a holokauszt okozta pusztítás késztetett. Az északkeleti megyék hászid földművesei, a falvak kocsmárosai, a kisvárosok ortodox kereskedői, a vidékek terményfelvásárlói, a városok asszimilált zsidó patikusai és fényképészei nagyon különböző körülmények között éltek, életmódjukban sokszor
more » ... djukban sokszor nehéz közös vonást találni, de összeköti őket Auschwitz borzalma: az, ahogy meggyilkolták őket. Eltűnt a mosoni zsidó közösség, amelynek dédanyám egykor tagja volt, és eltűnt a legtöbb hasonló, gyakran évszázados múltra visszatekintő vidéki hitközség. A meggyilkoltakat nem lehet feltámasztani, de úgy érzem, nagyon fontos, hogy felidézzük, miként éltek ezek az emberek." (8. o.)így foglalja össze Körner András 2013-ban megjelent Hogyan éltek? A magyar zsidók hétköznapi élete 1967-1940 című könyvének bevezetőjében kötetének fő célját és inspiráló erejét. Bár Körner András az Amerikai Egyesült Államokba emigrált, építész és író, gyökerei, családi öröksége fontos szerepet játszik életében. Jelen műve mellett a 2005-ben megjelent Kóstoló a múltból -Egy XIX. századi magyar zsidó háziasszony mindennapjai és konyhája 1 címet viselő munkája is ezt bizonyítja, amelyben dédnagyanyja hétköznapi életéről és konyhájáról írt. Gazdagon illusztrált kötete azért egyedülálló, mert arra tesz kísérletet, hogy egy társadalmi csoportot olyan tényezőkön keresztül vizsgáljon és mutasson be, amelyek a legközvetlenebb úton szemléltetik a közösség identitását. Teszi mindezt úgy, hogy őseit  A szerző az ELTE TÁTK antropológia (MA) szakos hallgatója,
doi:10.17355/rkkpt.v23i1.42 fatcat:r3ug3g5stbatnidvsypsbh54fy