Gençlerin Sosyal Medya Kullanım Amaçları İle Sosyal Medya Bağımlılığı İlişkisinin İncelenmesi

Mehmet Fatih Çömlekçi, Oğuz Başol
2019 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  
Özet Anahtar Kelimeler Mevcut araştırma, gençlerin sosyal medyayı en çok hangi amaçlarla ve ne sıklıkla kullanmakta olduğu ile onların sosyal medya kullanım amaçlarıyla sosyal medya bağımlılık düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. 763 üniversite öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre; katılımcılar sosyal medyayı en çok eğlence, iletişim ve gündemi takip etme amaçlarıyla; en az ise kişilere ulaşmak, kişisel sunum ve bilgi paylaşmak ve
more » ... nları daha iyi tanımak için kullanmaktadırlar. Bunun yanı sıra araştırma neticesinde gençlerin sosyal medyada günde ortalama 4 saat 16 dakika geçirdikleri tespit edilmiştir. Sosyal medya kullanım amaçları ile sosyal medya bağımlılığı ilişkisi incelendiğinde ise; boş zaman değerlendirmek, insanları daha iyi tanımak, fikir alışverişinde bulunmak, eğlence amaçlı kullanmak, kişilere ulaşmak, kişisel sunum ve bilgi paylaşmak ve mesajlaşmak ile sosyal medya bağımlılığı arasında anlamlı ilişkilerin olduğu görülmüştür. Diğer yandan, iletişim, müzik dinlemek, gündemi takip etmek ve bilgiye erişmek ile sosyal medya bağımlılığı arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı da tespit edilmiştir. Abstract Keywords This study aims to reveal the relationship between social media usage motives and social media addiction, youths' major social media usage motives and their social media usage frequency. According to the results of the survey carried out with the participation of 763 university students, the participants mostly use social media for entertainment, communication and keeping up to date. They use social media least to reach people, for self-presentation and information sharing and to get to know people better. When the relationship between social media usage motives and social media addiction analyzed, it is seen that there is a significant relationship between social media addiction and the following social media usage motives: Making use of spare time, getting to know people better, exchange of views, entertainment, reaching people, selfpresentation and information sharing and texting. On the other hand, it is determined that there isn't any significant relationship between social media addiction and the following social media usage motives: Communication, listening to music, keeping up to date and accessing information. Social Media Communication Social Media Addiction Social Media Use Motivations About Article
doi:10.18026/cbayarsos.525652 fatcat:gbsecypsofbfrcpbzh2db6mleq