The first Alexandrian text-type on content analysis

Vladimir Ilic
2011 Sociologija  
The paper contains the examination of social and epistemological preconditions of the content analysis. The impact of social factors as well as one of the fashions in the science is stressed. The first section is devoted to epistemological problems concerning the relations among content analysis and the cognitive principles such as objectivity, reliability and validity. The second part deals with the relation between the theory and the empirical research in the case of content analysis. This
more » ... t exposes introductional considerations for following paper that will be devoted to the clarification of technical research problems related to the content analysis. KEY WORDS Content analysis, social factors, epistemological problems APSTRAKT Rad sadrži izučavanje društvenih i epistemoloških preduslova analize sadržaja. Istaknut je uticaj društvenih činilaca, kao i pomodnosti u nauci. Prvi deo posvećen je epistemološkim problemima u odnosu analize sadržaja i kognitivnih principa poput objektivnosti, pouzdanosti i validnosti. Drugi deo bavi se odnosom između teorije i iskustvenog proučavanja u analizi sadržaja. Ovaj tekst predstavlja uvodna razmatranja za sledeći rad, koji će biti posvećen razjašnjenju tehničko-istraživačkih problema povezanih sa analizom sadržaja. KLJUČNE REČI Analiza sadržaja, društveni činioci, epistemološki problemi Odavno je zapaženo da pojedini istraživački postupci, kao, uostalom, i postupci za analizu društvenih odnosa, dobijaju ili gube u pogledu svoje zastupljenosti u naučnoj praksi, pa i na planu svojevrsne popularnosti u profesionalnoj zajednici. Dobro su poznati primeri poput onih koji se odnose na ulogu ličnih dokumenata ili učesničkog posmatranja, zanemarenih, osim u socijalnoj antropologiji, dugo vremena posle razdoblja Čikaške škole, ili, kada je reč o postupcima za ispitivanje uzročnih odnosa, istorijski promenljive sudbine uporednog metoda. Uticaj društvenih uslova na zastupljenost svojevrsnih postupaka veoma je vidljiv: masovne ankete su skupe i sredstva za njihovo izvođenje bila su i ostala nedostupna znatnom broju istraživača. S druge strane, ne treba potceniti ni uticaj ----
doi:10.2298/soc1104453i fatcat:xcbgosgzgffe7hwlttgq3toepi