Informacje o sejmach i sejmikach w korespondencji Sapiehów w Centralnym Państwowym Historycznym Archiwum w Kijowie [chapter]

Anna Filipczak-Kocur
2006 Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, tom 9  
doi:10.18778/7171-955-8.15 fatcat:4ea7b4vavrcgjbbfcjlnzggwpq