Assessment of Heavy Metals in Selected Fish Species from Markets in the Black Sea Region of Turkey

Mustafa TÜRKMEN, Buket ÖĞÜTÇÜ
2020 Journal of anatolian environmental and animal sciences  
How to cite: Türkmen, M. & Ö ğütcü, B. (2020). Assessment of heavy metals in selected fish species from markets in the Black Sea Region of T urkey. J. Anatolian Env. and Anim. Sciences, 5(4), 636-639. Atıf yapmak için: Türkmen, M. & Ö gütçü, B. (2020).. (2020). Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'ndeki balık pazarlarından seçilmiş balık türlerindeki ağır metallerin değerlendirilmesi. Anadolu Çev. ve Hay. Dergisi, 5(4), 636-639. Abstract: The present study examined the heavy metal contaminants in the
more » ... uscle tissues of various species of fish including Sarda sarda (bony fish), Trachurus trachurus (Atlantic horse mackerel), Merlangius merlangus (whiting fish), Mullus barbatus (red mullet), Sardina pilchardis (European pilchard), Thunnus thynnus (Turkish bluefin tuna), Belone belone (Garfish), Engraulis encrasicolus (anchovies), and Scomber scomber (mackerel) purchased from fish markets across Turkey's Eastern Black Sea region. The contaminants thus found included cobalt (Co): 0.01-0.16, manganese (M n) 0.11-4.41, chromium (Cr): 0.51-2.30, cadmium (Cd): 0.08-0.10, copper (Cu): 0.26-1.18, lead (Pb): 0.10-0.57, nickel (Ni): 1.07-24.0, and zinc (Zn): 5.46-16.9 ppm. These toxin levels were compared with daily and weekly intake guidelines deemed safe for human consumption, and what was found was that these values were all below outlined levels with the exception of nickel. What can be concluded this that there currently is no hazard to human health with the exception of above normal nickel levels, as found in one species from one station. Öz: Bu çalışma, Türkiye'nin doğu Karadeniz sahillerindekindeki balık pazarlarından satın alınan Sarda sarda (Palamut), Trachurus trachurus (İstavrit), Merlangius merlangus (M ezgit), Mullus barbatus (Barbunya), Sardina pilchardis (Sardalya), Thunnus thynnus (Orkinos), Belone belone (Zargana), Engraulis encrasicolus (Hamsi) ve Scomber scomber (Uskumru) gibi çeşitli balık türlerinin kas dokularındaki ağır metal kirleticileri inceledi. Bu şekilde bulunan kirleticiler arasında kobalt (Co): 0.01-0.16, manganez (M n) 0.11-4.41, krom (Cr): 0.51-2.30, kadmiyum (Cd): 0.08-0.10, bakır (Cu): 0.26-1.18, kurşun (Pb): 0.10-0.57, nikel (Ni): 1.07-24.0 ve çinko (Zn): 5 .46-16.9 ppm'dir. Bu toksin seviyeleri, insan tüketimi için güvenli kabul edilen günlük ve haftalık alım yönergeleriyle karşılaştırıldığında, nikel dışında, belirtilen seviyelerin altında olduğu görülmüştür. Bir istasyondan bir türde bulunan normalin üzerindeki nikel seviyeleri haricinde şu anda insan sağlığı için hiçbir tehlike olmadığı sonucuna varılabilir. Anahtar kelimeler: Ağır metal, balık, balık marketleri, risk değerlendirmesi, sağlık.
doi:10.35229/jaes.811753 fatcat:3wmkjd3acfbxteaowkhobje5fa