Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde COVID -19 Sonrası '4 Temel Yetkinlik' Yaklaşımı

Arzu UĞURLU KARA
2022 Savunma Bilimleri Dergisi  
Bu çalışma, COVID -19 salgını nedeniyle VUCA dünyasının bir etkisi olarak görev gücünün fizyolojik dengesizliğini ve bunun işletmenin sürdürülebilirliği üzerindeki sonuçta ortaya çıkan etkiyi ele alan stratejik yönergeleri ifade etmektedir. Çalışmada ele alınan "4 temel yetkinlik" yaklaşımı, bir örgütte operasyonel seviye boyunca uygulanmaktadır. Görev gücü hiyerarşisinin tüm seviyeleri arasında bu "4 temel yetkinlik" yaklaşımı örgütlerin zamansal bir ihtiyacıdır. Önerilen "4 temel yetkinlik"
more » ... klaşımı dinamik bir süreçtir; örgütsel çalışma ortamını dönüştürmek için üst yönetimin sürekli desteğini ve inisiyatifini gerektirir. Covid-19 salgınının getirdiği bu süreç, üst yönetimin liderliğinin, çalışanları ile kuruluşun vizyonu arasında açık bir ilişki kurması ve geliştirmesi için en yoğun zamandır. Bu çalışmada geliştirilen yaklaşımın, ölümcül COVID -19 pandemisinden kaynaklanan işgücünün psikolojik sıkıntısını gidereceği ve hafifleteceği dolayısıyla verimlilik ve etkinliği artıracağı değerlendirilmektedir. Örgütsel açıdan zamanın en gerekli ihtiyacı, COVID-19 pandemisinden kaynaklanan iş aksaklıklarını yeniden yapılandırmak amacıyla yenilikçi fikirlerin yanı sıra hayattaki bilinçli değişiklikleri kabul etmek için esnekliği ve uyarlanabilirliği artırmaktır. Çalışanı güvende, rahat, organizasyon için zorunlu hissettirmek, stratejik İK yaklaşımının ana endişesi olmalı ve pandemik duruma karşı insanlar arasında mücadele özelliklerini sağlamalıdır. "4 temel yetkinlik" yaklaşımının her bir "yetkinliğinin" ayrıntılı analizi kavrandığında, yaklaşımın örgüte sağlayacağı faydaların farkına varılacaktır. COVID-19'un etkileri belirli bir son tarih olmaksızın devam etmektedir, bu senaryoda yeni normalliği kabul etmek ve sistemleri işyerlerinde COVID-19 yönetimi ile paralel olarak hazır hale getirmek en mantıklısıdır.
doi:10.17134/khosbd.998411 fatcat:yl2blzjryrd7tedki4bajc3q5y