ISSIQLIK O'TKAZUVCHANLIK TENGLAMASI UCHUN QO'YILGAN BIR FAZALI STEFAN MASALASINI SONLI YECHISH

Mamatqobilov Rasul Erkin O'g'li
2022 Zenodo  
Maqolada ikkinchi tartibli parabolik tipdagi tenglamalar uchun chegaraviy masala qo'yilishi, nostatsionar issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi uchun ayirmali sxemalar yaqinlashishi va maksimum prinsipi o'rganildi. Tanlab olingan namunaviy masala maksimum prinsipi va tekis yaqinlashishga tekshirildi.
doi:10.5281/zenodo.6466300 fatcat:gtrslq5n2zcuxhim2jhvvrvtpu