Informationskulturen son drivkraft i företagsorganisationen

Gunilla Widen-Wulff
2008 Informaatiotutkimus  
Informationskulturen som drivkraft i företagsorganisationen* Informationskulturen som drivkraft i företagsorganisationen -en kvalitativ studie i finländska försäkringsbolag / Gunilla Widén-Wulff Åbo: Åbo Akademis förlag, 2001. -277, [30] s.: ill, tab. Diss.: Åbo Akademi. ISBN 951-765-077-9 Det ställs stora krav på företagen i dagens informationssamhälle. Företagen måste kunna hantera sin information på många olika sätt. Detta syns bl.a. i den helhet företagen bygger av personalen, lärandet,
more » ... alen, lärandet, kunskapen, kompetensen, kommunikationen, nätverken och tekniken. Trots att man allmänt ser på informationen som en resurs, finns det få konkreta undersökningarom hur företag helhetsmässigt bygger upp sin informationshantering. Genom att studera informationskulturen syftar denna avhandling till att beskriva hur informationsförsörjningen kan byggas upp för att stöda företagets verksamhet på ett effektivt sätt. Försäkringsbolagen ärtraditionellt informationsrika företag och har därför valts som målgrupp i avhandlingen. Materialet för undersökningen utgörs av intervjuer i 15 finländska försäkringsbolag i vilka frågor kring individualitet, målsättningar, motivation, kommunikation, informationsteknik, kunskapsproduktion, innovation och information management diskuterades. Informationskulturen ses som ett fenomen som studeras i en företagsorganisatorisk kontext. Företagen studeras som olika fall, som sedan bidrar till att skapa en uppfattning om och förståelse för hur försäkringsbranschens informationskultur ser ut.
doaj:f902d0605fc14f87bedb127474960785 fatcat:cpaarkzw6vf2jh2uf3gzaofo7m