Salgın Dönemi ve Sonrası Eğitim-Öğretim Sürecine İlişkin Görüşler

Vicdan ALTINOK
2021 Türk eğitim bilmleri dergisi  
Araştırmanın amacı, salgın sürecinde eğitimin doğru bir şekilde yapılanması ve düzenlemesi için var olan çevrim içi öğretim çalışmalarını değerlendirerek beklentilere ne kadar cevap verebildiği ve daha neler yapılması gerektiğine dair bir perspektif oluşturarak bu süreçte yeni eğitim-öğretim uygulamalarının daha etkin ve başarılı hâle getirilmesine katkı sağlamaktır. Bu sürecin işleyişinde karşılaşılan olumsuzluklar ve eksiklikler tespit edilerek bu sürecin başarılı olması ve sonraki süreçte
more » ... a etkin hâle getirilmesi gerekmektedir. Bu düşünce ile araştırma, bir yıldan fazla uzaktan eğitim alan Gazi Üniversitesi'nin Gazi Eğitim Fakültesi'ndeki Türkçe, Fen, Matematik, İngilizce ve Resim Eğitimi bölümlerinde okuyan toplam 45 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma nitel araştırma yöntemi ile yarı yapılandırılmış 6 soruluk görüşme formu ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının alan dersleri ile öğretmenlik meslek derslerine ait program çakışmalarının olduğu, sınavlara ilişkin problem yaşandığı, sunumların anlaşılırlık düzeyinin düşük olduğu görülmüştür. Ayrıca, sistemin pratik kullanıma sahip olmaması, ilgili kişilerin teknolojiyi kullanımındaki yetersizlikleri ve öğrencilerin derse katılımları ile ilgili problemler tespit edilmiştir. Derse hazırlıktaki yetersizlikler ve verilen bilgi kalitesinin istenilen düzeyde olmadığı da belirlenmiştir. Bu olumsuzlukları avantaja dönüştürebilmek için program yazılımcıları, öğretmen ve öğrencilerin eksikliklerini tamamlamalıdırlar.
doi:10.37217/tebd.916238 fatcat:ajrw62f42ngdfiubwkpxuo4pri