Kuzey Levant'tan Bir Orta Paleolitik Dönem Yerleşimi: Üçağızlı II Mağarası Buluntuları

İsmail Baykara, Ece Eren Kural, Ayşen Açıkkol, Mustafa Agras
2021 Anadolu araştırmaları. Jahrbuch für kleinasiatische Forschung  
ÖZ Üçağızlı II Mağarası Hatay İli'nin Akdeniz kıyısında yer alan Orta Paleolitik Dönem'e ait bir yerleşim alanıdır. Mağara, kısmen yıkılmıştır ve uranyum serisi yöntemi ile 75,000 ile 42,000 yıl öncesine tarihlendirilmiştir. Bu çalışmada, Üçağızlı II Mağarası 2020 yılı kazı çalışmalarında B üst tabakasından elde edilen faunal kalıntılar ve yontmataş endüstrisi incelenmiştir. B üst tabakasında Akdeniz'in tipik faunal kalıntıları saptanmış, yumuşakça örneklerinde ise ilk defa süslenme kalıntıları
more » ... tespit edilmiştir. Yontmataş buluntular ise Levallois endüstrisiyle karakterizedir ve yonga ağırlıklı bir üretim belirlenmiştir. Yontmataş endüstri grubunda tek kutuplu Levallois çekirdekler, Mousterian ve Levallois uçlar ile kenar kazıyıcılar belirgindir. Bu özellikler B üst tabakasından elde edilen yontmataş endüstrisinin Levant Orta Paleolitik kültürü içerisinde yer aldığını ve bu kültürün "Tabun C tip" endüstrisine benzediğini göstermektedir. Bu durum Üst Pleistosen Dönem'de Levant'ın kuzeyine doğru bir yayılımı göstermektedir.
doi:10.26650/anar.2021.24.972358 fatcat:jrwzk4a55fgfndtttfnwlfmogi