Methotrexate-induced Pancytopenia in Two Patients with Renal Dysfunction

Yusuf Oguz, Tayfun Eyileten, Murat Karaman, Seyid Ahmet Ay, Mahmut Ilker Yilmaz
2010 Turkish Nephrology Dialysis Transplantation  
Öz Birincil atılım yeri böbrekler olan Metotreksat (MTX) böbrek işlevleri bozuk olan olgularda plazmada birikime uğramakta ve kemik iliğinde toksik etki yaparak pansitopeniye neden olabilmektedir. Bu olgu raporunda, MTX kullanımına bağlı pansitopeni gelişen ileri yaşta iki olgu sunulmuştur. Hemodiyaliz tedavisinde olan ilk olguya seronegatif artrit, konjestif kalp yetersizliği bulunan ikinci olguya romatoid artrit tanısı kondu ve her iki olguya düşük doz MTX (7,5 mg/hafta) tedavisi verildi
more » ... davisi verildi anaHtar SÖzCÜKlEr: Metotreksat, Toksisite, Pansitopeni, Böbrek yetersizliği, Diyaliz ABSTRACT Methotrexate (MTX) is cleared primarily by renal excretion. The excretion of MTX is delayed in subjects with renal dysfunction and elevated plasma MTX concentrations develop which lead to bone marrow toxicities and possible pancytopenia. In this case report, we presented two advanced age patients with MTX-induced pancytopenia. The first patient on hemodialysis was diagnosed with seronegative arthritis while the second patient with congestive heart failure was diagnosed with rheumatoid arthritis and both of them were given treatment with a low dose of MTX (7.5 mg/week),
doi:10.5262/tndt.2010.2001.01 fatcat:vbhibxc67vb5hk4p5b3kghf2ka