Content of heavy metals in gleyic chernozem of Srem loess terrace under alfalfa

Jaksic Snezana, Sekulic Petar, Vasin Jovica
2012 Ratarstvo i Povrtarstvo  
Izvod: Proizvodnja visokokvalitetne stočne hrane od lucerke uslovljena je ne samo sadržajem hranljivih materija, nego i odsustvom štetnih elemenata, kao što su teški metali. Ispitivanja ukupnog sadržaj teških metala (Ni, Cr, Pb i As) u zemljištu oglejeni černozem sremske lesne terase, na području mesta Hrtkovci, pod usevom lucerke (Medicago sativa L.) izvedena su tokom 2011. radi utvrđivanja pogodnosti za proizvodnju zdravstveno bezbedne stočne hrane. Ukupan sadržaj Pb, As i Cr u ispitivanim
more » ... rcima je bio ispod maksimalno dozvoljene količine. Sadržaj arsena, hroma i nikla bio je veći u površinskom sloju zemljišta, za razliku od olova, čiji je sadržaj bio veći u dubljem sloju. Pozitivna korelaciona veza konstatovana je između ukupnog sadržaja nikla, hroma i arsena. Utvrđen je povećan sadržaj Ni, iznad maksimalno dozvoljene količine. Neophodna je dalja kontrola njegovog sadržaja, kao i ispitivanje pristupačnosti i ekstrakcije od strane biljaka, kako bi se sprečio njegov ulazak u lanac ishrane i obezbedila proizvodnja zdrave hrane.
doi:10.5937/ratpov49-1142 fatcat:wsriepbqzjdvhcj2tnanrovq5i