Ankstyvojo užsienio kalbos mokymosi kokybė Lietuvos mokyklose

Tatjana Bulajeva
2015 Acta Paedagogica Vilnensia  
Docentė socialinių mokslų (edukologijos) daktarėVilniaus universiteto Edukologijos katedraUniversiteto g. 9/1, LT-01513 VilniusTel. (8 5) 266 76 25El. paštas: tatjana.bulajeva@fsf.vu.ltStraipsnyje pristatomas ankstyvojo užsienio kalbos (anglų) mokymo kokybės pradinėse klasėse tyrimas.Tyrimas buvo atliktas ŠMM užsakymu. Užsienio kalbos ankstyvojo ugdymo bendrosios programos ir išsilavinimo standartų pagrindu buvo sukurtas testas. Analizuojami ir aptariami ketvirtų klasių mokinių, pradėjusių
more » ... is užsienio kalbos antroje pradinės mokyklos klasėje, mokymosi tyrimo rezultatai.
doi:10.15388/actpaed.2007.19.7537 fatcat:abl545gcibamvm46jy2tv4du7u