A multifunctional proton-conducting and sensing pillar-layer framework based on [24-MC-6] heterometallic crown clusters

Xing Meng, Xue-Zhi Song, Shu-Yan Song, Guo-Cheng Yang, Min Zhu, Zhao-Min Hao, Shu-Na Zhao, Hong-Jie Zhang
2013 Chemical Communications  
doi:10.1039/c3cc44106g pmid:23938359 fatcat:nluhmkm5bja2tf3baumq2pggji