Rezenzja: "Post-Communist Poland – Contested Pasts and Future Identities" / Ewa Ochman. London, New York: Routledge, 2013. ISBN: 9780415658744

Tomasz Pawłuszko, Digitale Wissenschaftsplattform Pol-Int ( Www.Pol-Int.Org )
2020
Recenzowana książka Ewy Ochman pt. Post-Communist Poland – Contested Pasts and Future Identities została wydana po raz pierwszy w 2013 roku w serii wydawniczej BASEES: Routledge Series on Russian and East European Studies. Autorka jest pracownikiem naukowym Katedry Studiów Rosyjskich i Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu w Manchesterze. Książka jest próbą analizy procesu rekonstrukcji tożsamości kraju postkomunistycznego na przełomie XX i XXI wieku na przykładzie Polski. Praca składa się z
more » ... ęciu rozdziałów zorganizowanych w trzy części. W pierwszej części autorka przygląda się procesom odtwarzania pamięci, symboli oraz tożsamości Polski i Polaków po upadku PRL, w drugiej analizuje polskie akty prawne i działania polityczne dotyczące "pamięci narodowej", w trzeciej przedstawia studium przypadku omawianych problemów na przykładzie miasta Gliwice i regionu Górnego Śląska. Ochman skupiła sięna kwestiach związanych z II wojną światową i jej bezpośrednimi konsekwencjami, analizując przy tym pomniki, nazwy ulic inspirowane ideologią komunistyczną oraz cmentarze wojsk radzieckich, które po upadku ZSRR pozostały na polskiej ziemi, a ich sens ideologiczny zyskał w III RP inny wymiar niż w czasach PRL.
doi:10.11584/opus4-801 fatcat:z3oh4nowabe35abwtxeqr2wmja