Gdzie jest elektroda? Nietypowy przypadek skręcenia elektrody w zespole Twiddlera

Zainab Raissuni, Marie Pierre Douchet, Michel Chauvin
2014 Kardiologia polska  
doi:10.5603/kp.2014.0035 pmid:24604510 fatcat:sjjbxeqtqjcblnfgeo2hj2vlse