DATE ARHEOBOTANICE PRIVIND CONŢINUTUL UNEI GROPI RITUALE APARŢINÂND GRUPULUI CULTURAL CEHĂLUŢ-HAJDÚBAGOS

Beatrice Ciută
2012 Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis   unpublished
Introducere 1 Staţiunea arheologică de la Şimleu Silvaniei, punctul Observator, este cunoscută încă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Numeroase descoperiri întâmplătoare care au ajuns în posesia unor colecţionari locali sau în vitrinele unor muzee au atras atenţia asupra potenţialului arheologic al Măgurii Şimleului 2. În ciuda numeroaselor descoperiri anterioare, din diferite epoci istorice, un proiect de cercetare arheologică a Măgurii Şimleului avea să demareze abia în anul 1992,
more » ... bia în anul 1992, iar săpăturile în zona platourilor superioare (punctul Observator) vor începe doi ani mai târziu, la iniţiativa Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă din Zalău 3. Încă din primele campanii a fost evidenţiată locuirea acestei zone a Măgurii Şimleului pe parcursul mai multor epoci 4. Dominând prin masivitatea sa nordul oraşului Şimleu Silvaniei (jud. Sălaj), Măgura Şimleului are o altitudine maximă de 596 m, în punctul  Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia;. Din colectiv au făcut parte, alături de I. Bejinariu, H. Pop (responsabil ştiinţific), D. V. Sana, D. Băcueţ-Crişan, S. Băcueţ-Crişan, E. Pripon. 4 Cele mai vechi materiale arheologice (destul de puţine) aparţin neoliticului, probabil culturii Criş. Urmează apoi descoperiri ceramice, nu foarte multe, din perioada eneoliticului final/Bronzului timpuriu. Mai numeroase sunt fragmentele ceramice din Bronzul mijlociu (cultura Wietenberg). Din perioada următoare (Bronz târziu) dovezile prezenţei umane sunt mult mai consistente. Pe parcursul primei epoci a fierului se dezvoltă o întinsă aşezare fortificată cu o suprafaţă de peste 30 ha. Parţial, fosta aşezare din prima epocă a fierului este suprapusă de fortificaţii din perioada La Tène D, respectiv din Evul Mediu timpuriu (sec. X/XI-XII). Pentru detalii pot fi consultate rapoartele de săpătură apărute începând din 1995 în Cronica Cercetărilor Arheologice din România.
fatcat:jn2dranbjnd2jk3i64ub5ziche