Metastasis of Hepatocellular Carcinoma in the Root of the Tongue; A Case Report
舌根部に転移した肝細胞癌例

Hiroki IKEDA, Masayuki MINAMINO, Tomoshige FUKUTAKE, Hisayuki CHO, Toshio YAMASHITA, Yoshiya TAHASHI, Yuji NAITOH, Kyouichi INOUE, Noriko SAKAIDA, Akiharu OKAMURA
1997 Practica Oto-Rhino-Laryngologica  
doi:10.5631/jibirin.90.339 fatcat:ic3jkwhgvnay3j3fh7fxl4eu5q