Ισορροπιστικά, ιδιοδεκτικά, κιναισθητικά χαρακτηριστικά σε άτομα με λειτουργική αστάθεια ποδοκνημικής [article]

Αθανασία Π. Χατζή, University Of Thessaly, Παναγιώτης Τρίγκας
2021
doi:10.26253/heal.uth.10894 fatcat:ay7i6ay2svfavnrrsd6tdaaysy