Ενίσχυση με μανδύα σκυροδέματος τριώροφης κατασκευής με υπόγειο [article]

Γεώργιος Δούβρης, University Of West Attica, Κωνσταντίνος Δημάκος
2021
Η εργασία αφορία την ενίσχυση μανδύα σκυροδέματος τριώροφου κτιρίου με υπόγειο και με κοιτόστρωση που μελετήθηκε με το στατικό πρόγραμμα Scada Pro.
doi:10.26265/polynoe-601 fatcat:b2ru7n7oyzapha2dp7prqtj6pu