State Recognition and 1933 Montevideo Convention

Ezeli Azarkan
2016 Gaziantep University Journal of Social Sciences  
Özet Bu makale devletin tanınmasıyla ilgilidir. Devletin tanınmasına ilişkin tarihsel gelişmeler çerçevesinde, neden bazı devletlerin tanındığı neden bazılarının tanınmadığı sorusunun yanıtı aranacaktır. Bu çalışmada kurucu tanıma ile açıklayıcı tanıma arasında eskiden beri var olan çelişkiler analiz edilmektedir. Ayrıca, çalışma 1933 Montevideo Sözleşmesine giden süreçte Montevideo Konferansında devlete ilişkin kriterler ile devletin tanınmasına dair kodifikasyon çalışmaların yapılmasına dair
more » ... ararın ardındaki gerekçeler analiz edilmektedir. Abstract This article is about state recognition. Rahter than merely providing an analysis of the historical development of state's recognition, it ask the question of why certain entities are recognized and others are not. It analyzes the old paradigms of constitutive and declarative theories. It is analyzes the Montevideo Convention of 1933, the evens that led up to the Montevideo conference and the reasons behind the decision to codify statehood criteria and state recognition at that particular moment in history.
doi:10.21547/jss.265485 fatcat:iszy6mgbo5ebxdajspsqb32gw4