Biometryczna identyfikacja tożsamości na podstawie chodu [w:] Wybrane zagadnienia informatyki technicznej. Eksploracja danych i biometria

Aleksander Sawicki
2021
doi:10.24427/978-83-66391-84-0_2 fatcat:lb7wdxg56fbi5mwhf5unjjhpyu